Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Det är du som äger en byggnad som ansvarar för att funktionskontroll av ventilationssystemet utförs. Kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant som utses av dig.

OVK ska genomföras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången, så kallad första besiktning. Därefter ska återkommande besiktningar göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad och ventilationssystem.

Undantag

Återkommande funktionskontroll gäller inte:

 • en- och tvåbostadshus (när ett nytt system med FT-, FX- eller FTX-ventilation installeras ska en första besiktning göras innan systemet tas i bruk).
 • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförbar näring.
 • industribyggnader (ev. kontors- och personalutrymmen i byggnaden ska kontrolleras).
 • byggnader avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

Besiktningsintervall

Vart 3:e år:

 • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem.
 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT eller FTX-ventilation.
 • Kontors- och personalutrymmen med FT eller FTX-ventilation i industribyggnader.

Vart 6:e år:

 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-, F-, FX-ventilation.
 • Kontors- och personalutrymmen med S-, F- eller FX-ventilation i industribyggnader.

Förkortningar:

 • S-ventilation = självdragsventilation.
 • F-ventilaton = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
 • FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
 • FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
 • FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Vem som får utföra kontroll

Kontroll får endast göras av sakkunniga funktionskontrollanter som är certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan. Vilka som är certifierade kontrollanter i din närhet hittar du på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.. Där kan du söka kontrollanter inom olika län.

Hur du som hyresgäst hittar information om OVK

Hyresvärden är skyldig att sätta upp information på väl synlig plats i fastigheten om att ventilationskontrollen är genomförd. Resultatet av kontrollen ska framgå, det vill säga om systemet är godkänt eller inte.

Tillsyn

Det är Samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för tillsynen över den obligatoriska ventilationskontrollen, att den blir utförd i rätt tid och att eventuella brister åtgärdas. Nedan ser du kontaktuppgifter till bygglovshandläggare om du har några frågor.

Kontakt

Ninni Hellqvist

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 11

E-post: ovk@tidaholm.se

Vänligen ta i första hand kontakt via E-post.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:18 augusti 2023