• Hjälp och stöd för budget- och skuldrådgivning, konsumentrådgivning, försörjningsstöd, begravning och dödsboanmälan.

  • Socialförvaltningen arbetar för att motverka segregering och utanförskap samt att stödja individen i att känna trygghet.

  • Här finner du aktiviteter för dig som senior eller dagledig samt information om matserveringen Midgård och frivillig- och föreningsstöd.

  • För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg finns olika möjligheter att få stöd i hemmet.

  • Här får du information om särskilt boende, ibland kallat äldreboende och andra anpassade boenden.

  • Socialförvaltningen ska arbeta för att barn- och unga i åldern 0-18 år som inte har det bra får det stöd och det skydd de kan behöva.

  • Stöd och insatser till dig som vårdar eller stödjer en närstående.

  • Stöd och insatser för dig med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

  • Tidaholms kommun jobbar aktivt för att främja integration och för att mångfald ska vara ett naturligt perspektiv i kommunen.

Behöver du hjälp nu? Hör av dig! Socialjouren handlägger akuta ärenden inom socialförvaltningens individ- och familjeomsorg.

Barn leker på Familjecentralen

Familjecentralen är den självklara mötesplatsen för familjen. Här kan du möta andra föräldrar och barn samt få stöd i ditt föräldraskap.