• Hjälp och stöd för budget- och skuldrådgivning, konsumentrådgivning, försörjningsstöd, begravning och dödsboanmälan.

  • Socialförvaltningen arbetar för att motverka segregering och utanförskap samt att stödja individen i att känna trygghet.

  • Här finner du aktiviteter för dig som senior eller dagledig samt information om matserveringen Midgård och frivillig- och föreningsstöd.

  • För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg finns olika möjligheter att få stöd i hemmet.

  • Här får du information om särskilt boende, ibland kallat äldreboende och andra anpassade boenden.

  • Socialförvaltningen ska arbeta för att barn- och unga i åldern 0-18 år som inte har det bra får det stöd och det skydd de kan behöva.

  • Stöd och insatser till dig som vårdar eller stödjer en närstående.

  • Stöd och insatser för dig med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

  • Tidaholms kommun jobbar aktivt för att främja integration och för att mångfald ska vara ett naturligt perspektiv i kommunen.

Behöver du hjälp nu? Hör av dig! Socialjouren handlägger akuta ärenden inom socialförvaltningens individ- och familjeomsorg.

Café Laggarhemmet

För att förhindra spridningen av coronavirus till boende på våra äldreboenden är aktivitetsprogram för seniorer tillfälligt inställda.

Barn leker på Familjecentralen

Familjecentralen är den självklara mötesplatsen för familjen. Här kan du möta andra föräldrar och barn samt få stöd i ditt föräldraskap.