Behöver du hjälp nu? Hör av dig! Socialjouren handlägger akuta ärenden inom socialförvaltningens individ- och familjeomsorg.

Barn leker på Familjecentralen

Familjecentralen är den självklara mötesplatsen för familjen. Här kan du möta andra föräldrar och barn samt få stöd i ditt föräldraskap.