Anslagstavla

Här tillkännages politiska dokument enligt kommunallagen (2017:725) kap. 8. Du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen har möjlighet att överklaga beslut inom tre veckor från det datum beslutet publicerats.

 • 2018-11-15

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden 2018-11-08


  Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.
  Läs mer
 • 2018-11-15

  Sammanträdesprotokoll från kommunala rådet för funktionshindersfrågor 2108-11-07


  Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.
  Läs mer
 • 2018-11-14

  Sammanträdesprotokoll från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 2018-11-06


  Protokollet är nu justerat. Dagordning finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.
  Läs mer
 • 2018-11-12

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2018-11-07


  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-12

  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2018-10-29


  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-29 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-12

  Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnadsnändens arbetsutskott 2018-10-31


  Protokoll/kungörelse från miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-31 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-05

  Sammanträdesprotokoll från valnämnden 2018-11-05


  Protokoll från valnämndens sammanträde 2018-11-05 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-05

  Sammanträdesprotokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-11-01


  Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-11-01 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-01

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-29


  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-29 är nu justerat. Dagordningen finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-10-31

  Sammanträdesprotokoll från kultur- och fritidsnämnden 2018-10-17


  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-10-17 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:5 oktober 2018