Anslagstavla

Här tillkännages politiska dokument enligt kommunallagen (2017:725) kap. 8. Du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen har möjlighet att överklaga beslut inom tre veckor från det datum beslutet publicerats.

 • 2018-06-21

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskot 2018-06-20


  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-20 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklara något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-20

  Sammanträdesprotokoll från Miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-13


  Protokoll från Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2018-06-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklara något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-20

  Sammanträdesprotokoll från Valnämnden 2018-06-07


  Den som vill överklara något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-15

  Sammanträdesprotokoll från social- och omvårdnadsnämnden 
  2018-06-12


  Protokoll från social- och omvårdnadsnämndens sammanträde 2018-06-12 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklara något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-15

  Sammanträdesprotokoll från Folkhälsorådet 2018-05-22


  Protokoll från Folkhälsorådets sammanträde 2018-05-22 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklara något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-15

  Kungörelse Kommunfullmäktige 2018-06-25


  Kungörelse för Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-25 finns som PDF-fil nedan.
  Läs mer
 • 2018-06-14

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden 2018-06-07


  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-06-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-14

  Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-13


  Protokoll/kungörelse från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2018-06-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklara något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-13

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2018-06-13


  Protokoll/kungörelse från kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklara något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-12

  Sammanträdesprotokoll från Tekniska nämnden 2018-06-12


  Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2018-06-12 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklara något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer

Kontakt

Kansliavdelningen

Telefon: 0502-60 60 43

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:30 maj 2018