Anslagstavla

Här tillkännages politiska dokument enligt kommunallagen (2017:725) kap. 8. Du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen har möjlighet att överklaga beslut inom tre veckor från det datum beslutet publicerats.


 • Sammanträdes­protokoll från kommunfullmäktige 2021-04-12


  Läs mer

 • Kungörelse kommunfullmäktige 2021-04-26


  Läs mer

 • Sammanträdes­protokoll från kommunfullmäktige 2021-04-12


  Läs mer

 • Sammanträdes­protokoll från kommunstyrelsen 2021-04-07


  Läs mer

 • Sammanträdes­protokoll från *kommunstyrelsen* 2021-04-07, § 73


  Läs mer

 • Sammanträdes­protokoll från social- och omvårdnadsnämnden 2021-03-23


  Läs mer

 • Sammanträdes­protokoll från Folkhälsorådet 2021-02-24


  Läs mer

 • Sammanträdes­protokoll från Samordningsförbundet Skaraborg 2021-02-03


  Läs mer

 • Sammanträdes­protokoll från samhällsbyggnads­nämnden 2021-03-25


  Läs mer

 • Sammanträdes­protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18


  Läs mer

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:30 december 2020