• Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder leder det politiska arbetet i kommunen.

  • Uppföljning och resultat, medborgarundersökningar, folkhälsa, mänskliga rättigheter och Agenda 2030.

  • Information och kommunikation, sociala medier samt stöd till journalister.

  • Strategisk plan och budget, årsredovisningar samt författningssamling.

  • Kommunen har en beredskap för att hantera olika samhällsstörningar och extraordinära händelser.

  • Tidaholms kommun består av sju förvaltningar och har två helägda kommunala bolag.

  • Medborgardialog, val, allmänhetens frågestund samt ärendehantering, personuppgifter, överklagan och vigsel.

  • Tidaholms kommuns officiella anslagstavla.

  • Har du en idé om hur du tycker att Tidaholm ska utvecklas? Här kan du som är Tidaholmare lämna in förslag till politikerna i kommunen.

Kvinna skissar på en imaginär glödlampa

Har du en idé om hur du tycker att Tidaholm ska utvecklas? Här kan du som är Tidaholmare lämna in förslag till politikerna i kommunen och rösta på andras förslag.

Hand skriver på tangentbord

Inom kommunen hanterar vi personuppgifter och det är viktigt för oss att du kan vara trygg med sättet vi gör det på. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Kommunfullmäktiges ordförande Erik Ezelius under ett möte

Vad sades på kommunfullmäktige? Alla sammanträden spelas in och går att se både live och i efterhand när det passar dig.