• Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder leder det politiska arbetet i kommunen.

  • Uppföljning och resultat, medborgarundersökningar, folkhälsa och mänskliga rättigheter.

  • Information och kommunikation, sociala medier samt stöd till journalister.

  • Strategisk plan och budget, årsredovisningar samt författningssamling.

  • Kommunala råd är forum för samråd och utbyte av information mellan kommunen och andra aktörer.

  • Kommunen har en beredskap för att hantera olika samhällsstörningar och extraordinära händelser.

  • Medborgarförslag, medborgardialog, val, allmänhetens frågestund samt ärendehantering, personuppgifter, överklagan och vigsel.

  • Tidaholms kommun består av sju förvaltningar och har två helägda kommunala bolag.

  • Tidaholms kommuns officiella anslagstavla.

Två guldringar i mossa

Vill ni gifta er i Tidaholm? Kommunen har två vigselförrättare som kan viga er. En borgerlig vigsel en ceremoni utan religiösa inslag, den kan väljas av alla och är kostnadsfri.

Hand skriver på tangentbord

Inom kommunen hanterar vi personuppgifter och det är viktigt för oss att du kan vara trygg med sättet vi gör det på. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Kommunfullmäktiges ordförande Erik Ezelius under ett möte

Vad sades på kommunfullmäktige? Alla sammanträden spelas in och går att se både live och i efterhand när det passar dig.