Styrande dokument & allmänna handlingar

I nämnder och kommunstyrelse beslutar politiker vad kommunen ska göra. Tjänstepersoner avgör hur det politiken har bestämt ska uppnås.

På dessa sidor finns information om kommunens handlingar, hur vi hanterar personuppgifter, handlägger ärenden och om kommunens arkiv. Här kan du också ta del av dokument som beskriver hur kommunen ska drivas och uppföljning av det kommunen gjort. På sidan om samhällsplanering finns dokument som beskriver utveckling av Tidaholm i ett annat perspektiv, här finns bland annat vår översiktsplan.

Här hittar du:

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:6 december 2023