Stöd till anhörig

Stödjer eller vårdar du en närstående som är långvarigt sjuk, är äldre eller som har en funktionsnedsättning, då kan du få stöd genom samtal både individuellt och i grupp, utbildning och information. Målsättningen är att erbjuda ett så individuellt stöd som möjligt. Vilket stöd som kan bli aktuellt beror på dina behov och din livssituation.

Samtalsstöd

Har du som vårdar eller stödjer en närstående behov av att samtala om din livssituation finns möhlighet till enskilda samtal eller att få träffa andra som är i liknande situation som dig.

För mer information kontakta kommunens anhörigsamordnare tel 0502-60 64 30

Avlösning i hemmet

Har du som vårdar eller stödjer en närstående behov av att bli avlöst i hemmet för att kunna genomföra olika aktiviteter. Omvårdnadsförvaltningen erbjuder kostnadsfri avlösning i hemmet upp till 12 timmar per månad. Avlösningen i hemmet är biståndsbedömd.

Har du behov av ytterligare avlösning utöver de timmar som är gratis kan du alltid ansöka om hemtjänst.

För mer information kontakta kommunens biståndshandläggare tel. 0502-60 64 16 ,60 64 17, 60 64 76

Avlösning utanför hemmet

Har du som vårdar eller stödjer en närstående behov av att bli avlöst under längre perioder finns möjligheten att ansöka om avlösning utanför hemmet i form av dagverksamhet eller korttidsvistelse.

För mer information kontakta kommunens biståndshandläggare tel. 0502-60 64 16 ,60 64 17, 60 64 76

Anhörigstöd och demenssjukdomar

Vårdar eller stödjer du en närstående som har ett sviktande minne eller en  demenssjukdom. I kommunen finns en särskild demenssamordnare som kan ge dig stöd, råd och vägledning.

För med information kontakta kommunens demenssamordnare tel. 0502-60 64 30

Anhörigstöd och psykisk ohälsa

Vårdar eller stödjer du en närstående som lider av psykisk ohälsa.
I kommunen finns en särskild enhet som kan stötta dig både genom samtal, och hembesök.

För mer information kontakta psykiatristöd i kommunen tel 0502-60 64 67

Kontakt

Anhörigsamordnare

Telefon: 0502-60 64 30

Besök: Biblioteksvägen 1

E-post: stodformer.omvardnad@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:4 juni 2024