Politisk organisation

Kommunen styrs av kommunfullmäktige som delegerat ansvar för olika verksamhetsområden till nämnder. Nämnderna styr arbetet för respektive förvaltning.

Det finns två heltidsanställda politiker i kommunen; kommunalråd och oppositionsråd.

Samtliga förtroendevalda politiker i kommunen nås via E-post som skrivs på följande sätt: förnamn.p.efternamn@tidaholm.se

Ny mandatperiod - vad händer nu?

Resultatet av valet den 9 september avgjorde vilka personer som kommer att vara ledamöter i kommunfullmäktige. Mandatperioden för kommunfullmäktige börjar den 15 oktober. Vid det första sammanträdet kommer kommunfullmäktiges presidium att utses.

Presidiet består av tre personer, ordförande samt förste och andre vice ordförande. Ordförande för kommunfullmäktige tillhör det parti som fått flest röster.

Eftersom det inför mötet den 15 oktober inte finns en ordförande som kan kalla till mötet faller det uppdraget på den ledamot som suttit i kommunfullmäktige längst, den så kallade ålderspresidenten.

Ledamöter i nämnder

En ny mandatperiod innebär också att nya ledamöter väljs till samtliga nämnder i kommunen. Mandatperioden för dessa börjar vid årsskiftet och ledamöterna kommer att väljas under kommunfullmäktiges sammanträde i november och december.

Vid mötet den 15 oktober väljs personer som ska ingå i valberedningen. Valberedningens uppgift är att komma med förslag på vilka som ska ingå i nämnderna.

Valteknisk samverkan

Partier kan innan eller efter valet ingå valteknisk samverkan. Partier som ingår valteknisk samverkan räknas som ett block när kommunens kansliavdelning räknar fram de så kallade jämförelsetalen. Jämförelsetalen är det antal ledamöter som finns i ett parti, en grupp eller ett block. Med jämförelsetalen kan man räkna ut hur många platser i olika nämnder och styrelser som respektive parti/block ska ha.

Här finns information om:

Kontakt

Anna-Karin Skatt (S)

Kommunalråd

Telefon: 0502-60 60 49

E-post: anna-karin.skatt@tidaholm.se

 

Runo Johansson (L)

Oppositionsråd

Telefon: 0502-60 60 50

E-post: runo.johansson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:21 september 2018