Samhällsplanering

Samhällsplanering handlar om att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av hur mark och vattenområden bör användas, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad.

Vi arbetar ständigt med att utveckla Tidaholms kommuns fysiska miljö. På följande sidor kan du läsa mer om de planer och projekt som vi arbetar med just nu.

Just nu växer en ny stadsdel fram i Tidaholm, här kan du läsa mer om Rosenberg.

Här finns information om:

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:7 september 2018