Elevhälsa

Enligt skollagen ska det finnas elevhälsa för alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Hälsosamtal

Alla elever i förskoleklass, åk 2, 4, 7 och år 1 på gymnasiet erbjuds hälsosamtal. Vid hälsosamtalen undersöker skolsköterskan längd, vikt och syn. I åk 4 och 7 kontrolleras också ryggen. I förskoleklass görs även en kontroll av hörseln och vårdnadshavare bjuds med på hälsosamtalet.

Vaccinationer

  • I åk 2 erbjuds alla elever vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.
  • I år 5 erbjuds HPV vaccination. HPV infektioner kopplas till en rad cancerformer hos både kvinnor och män. (Från hösten 2020 ges HPV-vaccin till både pojkar och flickor.)
  • I åk 8 erbjuds alla elever vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Mer information

Kontakt

Maria Westberg

Verksamhetschef för elevhälsan

Telefon: 0502-60 61 60

E-post: maria.westberg@tidaholm.se

Post: Tidaholms kommun, Maria Westberg, 522 83 Tidaholm

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:15 maj 2024