Drivhuset

Drivhuset är en central undervisningsgrupp för kommunens elever i åk 6-9.

Gruppen är ett alternativ till den ordinarie klassen när skolsituationen inte fungerar av olika skäl. Vi följer grundskolans läroplan och dess kunskapsmål och vi strävar efter att ämnenas innehåll anpassas till elevens kunskapsnivå.

Huvudmålet med insatsen på Drivhuset är, att tillsammans med föräldrar, elev och hemskola arbeta för en positiv utveckling av elevens situation och göra eleven så motiverad och väl förberedd som möjligt för att återgå till ordinarie klass.

Kontaktuppgifter Drivhuset

Verksamhet/Funktion

Kontaktuppgifter

Drivhuset

telefon: 0502-60 62 27, 0725-561661

Verksamhetschef för elevhälsan

Nina Kindbom

telefon: 0502-60 63 22

e-post: nina.kindbom@tidaholm.se

Resurspedagog

Ann-Cathrine Klint

e-post: ann.klint@tidaholm.se

Pedagog

Linda Boudin

e-post: linda.boudin@tidaholm.se

Pedagog

Andreas Thorstensson

e-post: andreas.thorstensson@tidaholm.se

Adress

Drivhuset, Smedjegatan 11 52232 Tidaholm


Sidansvarig:

Senast uppdaterad:27 mars 2024