• Sophämtning, taxor, källsortering, återvinningsstationer, kompostering, slamsugning och latrinhämtning

  • Egen dricksvattenbrun, enskilt avlopp, kommunalt avlopp, kommunalt dricksvatten och kommunala reningsverk

  • Bostadsstrategiskt program, bostadsanpassning, mätnings- och kartverksamhet, adresser och namnsättning

  • Bygglov, byggregler, bygganmälan, strandskydd, husutsättning, lediga tomter för flerbostadshus och villor

  • Djur i tätort, skyddsjakt, naturvårdsprogrammet, natur- och kulturguiden, grönområden samt lekplatser

  • Elnät, energi- och klimatrådgivning, fjärrvärme, solenergi, vindkraft och värmepumpar

  • Verksamheter med miljöpåverkan, boendemiljö, smittskydd, livsmedel och Tidaholms miljöpris

  • Översiktlig planering, planprogram, pågående och antagna detaljplaner, lediga tomter, pågående projekt, byggprojekt

  • Gator, trafik, torg, allmänna platser, bredband, kommunikationer, snöröjning, färdtjänst och skolskjutsar

3D-karta över hur Rosenbergsområdet kan se ut

Tidaholm får en ny stadsdel! På Rosenberg bygger vi skola, idrottshall och bostäder. Planeringen pågår för fullt, följ arbetet här.

Soptunnor vid vägkant

Jultomten kommer på julafton, men det gör inte våra "sopgubbar". Ändrade turer under jul- och nyårsveckan.

En sopsäck full med löv bredvid en hög med fler ihopkrattade löv

Dags att slänga något? På återvinningscentralen kan du som bor i Tidaholm slänga sorterat avfall. Här finns för öppettider och information.