Personuppgifter

När du söker bygglov, ansöker om plats inom barnomsorgen eller har kontakt med kommunen i andra ärenden behandlar vi dina personuppgifter.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning.

Du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som rör dig som vi behandlar. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter raderade men eftersom kommunen behöver ha vissa uppgifter för att kunna utföra uppgifter vi enligt lag måste göra så kan du inte alltid välja det.

Om du önskar mer information om personuppgifter och personuppgiftsbehandling i kommunen kan du kontakta kommunens dataskyddsombud. Det finns också mer information i dokumentet längst ner på sidan

Personuppgifts­behandlingar

Kommungemensamma

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden

Valnämnden

Kontakt

Elinor Stenberg

Dataskyddsombud

Telefon: 0515-88 58 59

E-post: dataskydd@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:21 oktober 2021