Allmänhetens frågestund

Under allmänhetens frågestund kan du som medborgare ställa frågor till kommunfullmäktige. Du behöver inte skicka in din fråga i förväg utan kan ställa den direkt på mötet.

Din fråga ska vara av allmänt intresse och besvaras av kommunalråd eller ordförande/vice ordförande i den nämnd som berörs. Det är inte tillåtet att använda tillfället för att enbart framföra en åsikt. Om ett svar inte kan lämnas direkt besvaras istället frågan på nästkommande möte. För att få ett svar krävs det att du som frågeställare är närvarande.

Allmänhetens frågestund är en av de första punkterna på kommunfullmäktiges sammanträden.

Kontakt

Kansliavdelningen

Telefon: 0502-60 60 43

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:18 april 2018