Invandring & integration

Tidaholms kommun jobbar aktivt för att främja integration och för att mångfald ska vara ett naturligt perspektiv i kommunen.

Tidaholms kommun har en integrationspolicy, detta innebär att kommunen har ett övergripande förhållningssätt i hur vi arbetar med integration samt att ansvarsfördelning och uppdrag tydliggörs.

Här finns också information om:

Tidaholms kommuns integrationsarbete

Tidaholms kommun har en integrationspolicy, detta innebär att kommunen har ett övergripande förhållningssätt i hur vi arbetar med integration samt att ansvarsfördelning och uppdrag tydliggörs.

Tidaholms kommuns integrationsmål:

  • Kommunen ska ge god service och vara tillgänglig för alla invånare oavsett etnicitet, kultur och språk.
  • Kommunen ska arbeta för att samtliga invånare och besökare upplever att de blir väl bemötta.
  • Kommunen ska sträva efter att alla invånare ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens utveckling.
  • Kommunen ska arbeta för jämlik hälsa mellan alla grupper i samhället.
  • Kommunen ska se mångfald som en styrka och ska ta till vara på den resurs som människor med olika etnisk och kulturell bakgrund utgör.
  • Kommunen ska verka för ett samhälle där etnicitet, religion, eller socioekonomiska faktorer inte ska vara avgörande för individens deltagande i samhället.
  • Kommunen ska se till att nyanlända i sin introduktion i samhället har rätt till stimulerande lärande, inflytande och en trygg arbetsmiljö.

Sedan 2012 har närmare 600 personer från 40 olika länder kommit till Tidaholm.

Migration är inget nytt utan något som funnits i hela världen under all tid. Människor förflyttar sig på grund av olika anledningar. En del tvingas fly på grund av krig och förföljelse men det kan också handla om att bilda familj eller jobba och studera i ett annat land.

Sedan 1 mars 2016 har Tidaholms kommun ett krav från staten att ta emot flyktingar med uppehållstillstånd och även ensamkommande barn. Men de flesta bosätter sig i kommunen på egen hand.

Sedan den nya bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Under 2018 ska kommunen ta emot 4 personer.

Vill du hjälpa till?

Om du som kommuninvånare vill underlätta för människor att integreras i samhället finns det olika sätt att hjälpa till på.

Vill du kanske lära känna en ny kompis samtidigt som du gör en meningsfull insats i någons liv? Att få möjlighet att lära känna en etablerad person betyder mycket för någon som är ny i Sverige. Det handlar inte om att ta hand om, hjälpa eller lära upp utan syftar på vänskap. Anmäl dig som Språkvän.

Om du som kommuninvånare vill göra en frivilliginsats för nyanlända i Tidaholm finns det behov av gode män, särskilt förordnad vårdnadshavare och familjehem.

Om du har en lägenhet, stuga eller en villa med uthyrningsrum är det möjligt att hyra ut ditt boende.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:8 januari 2019