Kvalitet & utveckling

Kvalitet innebär att det vi gör överensstämmer med det som värderas och efterfrågas av dig som medborgare. Kvalitet handlar därför till stor del om utveckling.

Genom att arbeta mot tydliga mål och följa upp och utvärdera arbetet mot dessa kan vi se vad vi gör bra och vad som behöver vidareutvecklas och förbättras. Kommunens mål beskrivs utförligt i dokumentet Strategisk plan och budget och följs upp i Årsredovisningen.

På de här sidorna finns information om kvalitetsundersökningar vi deltar i och genomför. Här finns också information om kommunens strategiska arbete för en positiv utveckling inom olika områden.

Här finns information om:

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:13 mars 2024