Landsbygds­beredningen

Landsbygdsberedningen är en grupp politiker vars uppdrag är att i samråd med bygdeföreningar och motsvarande ta fram förslag på åtgärder som gör det attraktivt att bo och driva verksamhet på landsbygden i Tidaholms kommun.

Landsbygdsberedningen tillkom under våren 2022 och i juni månad hölls fyra dialogmöten på olika platser i kommunen. Under hösten 2022 och våren 2023 kommer beredningen att hålla fyra sammanträden.

Lämna ett förslag till landsbygdsberedningen

Om du har ett förslag du vill delge landsbygdsberedningen kan du skicka in det nedan*.

Ledamöter i landsbygdsberedningen

  • Birgitta Andersson (L)
  • Lennart Nilsson (SD)
  • Patrik Kristofferson (KD)
  • Mikael Hallin (C)
  • Tobias Henning (MP)
  • Ambjörn Lennartsson (M)
  • Ingela Backman (S)
  • Hugo Wetterberg (V)

* Detta formulär används bara för att lämna förslag till landsbygdsberedningen. Här på webben kan du också lämna synpunkter om kommunens verksamhet eller göra en felanmälan. Har du ett förslag som du vill ska lyftas politiskt i kommunen ska du lämna ett Tidaholmsförslag, då kan andra medborgare rösta på ditt förslag. Om det får tillräckligt många röster kommer det att beredas och politiken får ta ställning till det.

Kontakt

Jenny Beckman

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:13 mars 2024