Digital utveckling

Tidaholms kommuns mål är att erbjuda de digitala tjänster som efterfrågas av
kommunens invånare och underlättar för kommunens medarbetare.

Den digitala utvecklingen görs med invånaren i fokus. Genom att bidra till en
enklare vardag för privatpersoner, näringsliv och andra aktörer genom smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt
högre kvalitet och effektivitet i den kommunala verksamheten bidrar digitaliseringen till att göra Tidaholms kommun attraktivare.

Tidaholms kommun arbetar utifrån nationella mål uppsatta av myndigheter
och SKR.

Handlingsplan

Alla verksamheter inom kommunen ska arbeta med digital utveckling inom sitt
verksamhetsområde. Som utgångspunkt har vi SKR:s 16 mål för effektiv och innovativ välfärd.

Att ta emot invånares och medarbetares förslag och önskemål är en viktig
pusselbit för att kunna uppnå målet att skapa nytta. Tidaholms kommun ska
aktivt arbeta för att invånare ska inkomma med förslag på digitala funktioner
de önskar inom den kommunala verksamheten. Internt ska det finnas ett system för att ta hand om medarbetarnas förslag till digitaliserig.

Har du ett förslag vill vi gärna höra om det, skicka in en synpunkt eller ta kontakt med oss på annat sätt!

Kontakt

Tidaholms kommun

Kontaktcenter

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:6 juli 2023