Koldioxidbudget

En koldioxidbudget är den mängd koldioxid som exempelvis en kommun eller region som mest får lov att släppa ut i framtiden om kommunen eller regionen ska uppfylla sin del av Parisavtalet. Tidaholms kommun tog fram en koldioxidbudget år 2021.

Alla har ansvar

I koldioxidbudgeten är Tidaholms kommun inte bara den kommunala verksamheten utan alla företag som verkar och personer som bor inom kommunen. Kommunen som organisation har ett stort ansvar men kommer inte att kunna nå målen om inte alla andra också hjälper till.

Kommunorganisationens andel av Tidaholms territoriella koldioxidutsläpp har uppskattats till 10 %. Kommunen har som målsättning att ta ett stort ansvar i frågan och vill också driva och underlätta för utsläppsminskningar i hela kommunen.

Ta del av budgeten

Vad gör kommunen nu?

Kommunen har tagit fram en åtgärdslista med punkter som på olika sätt bidrar till minskade utsläpp av koldioxid. För att åstadkomma stora förändringar krävs tid och arbete inom många olika områden. Kommunen prioriterar nu de punkter som är relativt enkla att genomföra för att snabbt kunna få till en förändring, parallellt med det pågår arbetet för att ta fram en handlingsplan för de punkter som kräver ett mer långsiktigt perspektiv.

Minska dina utsläpp – detta kan du göra

För att vi ska nå de globala målen om minskade koldioxidutsläpp behöver alla göra förändringar. I kommunens koldioxidbudget finns ett antal punkter som berör alla invånare i kommunen.

  • Undvik onödiga bilresor, välj istället att samåka, gå eller cykla.
  • Byte till elfordon – både för person- och godstransporter där det är möjligt.
  • Undvik onödig konsumtion av varor som har transporterats.
  • Undvik onödiga flygresor.
  • Byt till el-maskiner då det är möjligt.
  • Byt ut oljepannan till exempelvis en värmepump.
  • Minska onödig konsumtion och ställ krav på produkter du köper.

Det finns många tips på nätet och i böcker om saker du kan göra för att minska dina utsläpp som privatperson. Även om du inte på egen hand kan genomföra stora förändringar så tänk på att allt räknas. Små förändringar kan på sikt minska utsläppen mycket och ju fler vi är som börjar nu desto bättre är det.

Kontakt

Peter Lann

Utvecklingsledare

Telefon: 0502-60 6098

E-post: peter.lann@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:13 juni 2024