Miljödiplom kultur- och fritids­förvaltningen

Logotyp Svensk Miljöbas

Kultur- och fritidsförvaltningen är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

Miljöpolicy

Kultur- och fritidsförvaltningen har flera olika typer av verksamheter i Tidaholms kommun samt även i Varbergs kommun. Att ha ett hållbart förhållningssätt, alltid ta miljöhänsyn och följa miljölagstiftningen är en självklarhet och ska vara en central del i alla verksamheter.

Gemensamma åtgärder för att förebygga och minska förvaltningens miljöpåverkan är:

 • Återbruk i form av utlåning och bortskänkning av böcker samt återanvändning av textilier, skyltar, material, pynt med mera.
 • Tillhandahålla brett utbud av både fysiska och digitala medier på biblioteket.
 • Informera allmänheten och kommunanställda om vårt miljöarbete.
 • Minska el- och vattenförbrukning.
 • Minimera användningen av plast och engångsmaterial.
 • Uppmuntra personal att följa kommunens resepolicy och erbjuda elcykel.
 • Uppmuntra personal att gå, cykla eller åka kollektivt till och från arbetet.
 • Göra samlade inköp enligt upphandlingsavtal för att minska mängden transporter och emballage samt minimera antalet beställningstillfällen.
 • Inköp av miljömärkta produkter i första hand.
 • Enhetlig avfallssortering i hela förvaltningen både internt och externt för allmänheten samt minimera matavfall och svinn.
 • All personal ska vara miljöutbildad och miljömedvetna.
 • Arbeta med ständiga förbättringar för att minska förvaltningens miljöpåverkan.
 • Miljöpolicyn ska kommuniceras på hemsidan.

Kontakt

Åsa Sjögren

Nämndsekreterare

Telefon: 0502-60 62 10

E-post: asa.sjogren@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 juli 2024