Tillgänglighetsredogörelse

Tidaholms kommun står bakom webbplatsen tidaholm.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur tidaholm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister.

Kontakta oss om du inte kan använda webbplatsen

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, är vi tacksamma om du kontaktar oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Kända brister gällande tillgänglighet

Vi känner till nedanstående brister på webbplatsen. Har du upptäckt flera eller vill ha hjälp för att kunna ta till dig sidans innehåll är du välkommen att kontakta oss.

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgängliga, kommunen har genomfört ett stort arbete med att tillgänglighetsanpassa våra egna dokument. Vi har tagit fram nya mallar och dokument uppdateras löpande.
  • Det finns blanketter som har vissa problem med tillgängligheten. Vi arbetar för att åtgärda dessa och att att erbjuda e-tjänster där det är möjligt.
  • Vi arbetar för att börja publicera kallelser till och protokoll från politiska möten via en koppling till vårt ärendehanteringssystem. Vi har idag begränsade möjligheter att manuellt rätta till de tillgänglighetsproblem som finns i främst kallelser på grund av att dokumenten är sammanslagningar av handlingar från många olika myndigheter och organisationer, vilka varierar i tillgänglighet när de kommer till oss.

Videoplattform: tidaholm.se/play

  • Vår plattform för video lever inte upp till tillgänglighetskraven. Kommunen avser inom kort att byta videoplattform och har kravställt tillgänglighet i upphandlingen av ny plattform.
  • Videofilmer som är publicerade innan 23 september 2020 saknar syntolkning.
  • Inspelningen av kommunfullmäktigesammanträden saknar textning och syntolkning. Vi tittar på lösningar för att kunna texta framtida sammanträden. Att manuellt texta inspelningarna av sammanträden anser vi skulle bli en orimlig arbetsbörda.

Kontakt

Moa Andersson

Kommunikatör

Telefon: 0502-60 69 49

E-post: moa.andersson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:13 mars 2024