Tillgänglighetsredogörelse

Tidaholms kommun står bakom webbplatsen tidaholm.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur tidaholm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister.

Kontakta oss om du inte kan använda webbplatsen

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, är vi tacksamma om du kontaktar oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats och påtala det.

Kända brister gällande tillgänglighet

Vi känner till nedanstående brister på webbplatsen. Har du upptäckt flera eller vill ha hjälp för att kunna ta till dig sidans innehåll är du välkommen att kontakta oss.

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgängliga, det pågår ett arbete med att tillgänglighetsanpassa dessa. Vi räknar med att vara klara till årsskiftet 2020/2021.
  • Vi arbetar för att inom kort publicera kallelser till och protokoll från politiska möten via en koppling till vårt ärendehanteringssystem. Vi kommer därför inte att manuellt rätta till de tillgänglighetsproblem som finns i dessa dokument idag.
  • Videofilmer som är publicerade innan 23 september 2020 saknar syntolkning.
  • Inspelningen av kommunfullmäktigesammanträden saknar textning och syntolkning. Vi tittar på lösningar för att kunna texta framtida sammanträden. Att manuellt texta inspelningarna av sammanträden anser vi skulle bli en orimlig arbetsbörda.

Kontakt

Miranda Bergsten

Kommunikationsstrateg

Telefon: 0502-60 60 32

E-post: miranda.bergsten@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:22 september 2020