Miljö & hälsa

Miljö- och hälsoskydd är ett stort begrepp, som innefattar många olika delar. Samhällsbyggnadsnämnden utövar tillsyn över miljö- och hälsoskyddsarbetet i Tidaholms kommun.

Tillsynen ska förebygga att mark, vatten och luft förorenas så att du som bor och arbetar i kommunen inte utsätts för hälsorisker. Samhällbyggnadsnämnden har också ansvar för livsmedelskontrollen. Vänd dig till oss om du har frågor om vatten, avlopp, radon, buller, avfall, livsmedel eller övergripande miljöfrågor.

Här finns information om:

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 juli 2024