Smittskydd

Smittskyddslagen

Vid smittsamma sjukdomar är det framförallt smittskyddsläkaren/landstinget som ansvarar för smittskyddet och för att vidta nödvändiga smittskyddsåtgärder.

Anmälningsplikt

Anmälningspliktiga eller samhällsfarliga sjukdomar, t.ex. salmonellainfektioner, anmäls till berörda kommuner av behandlande läkare. En anmälan kan leda till att personal från samhällsbyggnadsförvaltningen gör uppföljningar t.ex. inspektioner eller provtagningar i miljön, på livsmedel eller på vatten. Behandlande läkare ansvarar alltid för vård och behandling av smittade personer, samt eventuell avstängning om personen arbetar i ett riskyrke.

Smittskydd enligt miljöbalken

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn över lokaler och anläggningar som te x bad (bassängbad och strandbad), hotell och andra lokaler för tillfälligt boende, idrottsanläggningar, campingplatser och lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling.

Det är personal från samhällsbyggnadsförvaltningen som vid tillsynsbesök gör en bedömning av de hygieniska förhållandena och eventuella risker för smittspridning. Provtagning sker regelbundet på bassängbad och sommartid även på strandbadvatten.

Smittskydd enligt livsmedelslagen

Livsmedelslagstiftningen har en mängd bestämmelser som är förknippade med smittskydd. Hanteringen av livsmedel ska vara sådan att man inte riskerar att livsmedlen förorenas, blir smittförande eller otjänliga som människoföda. Personer som, har eller kan antas ha en smitta, och arbetar med livsmedel, får inte hantera oförpackade livsmedel.

Via inspektioner kontrollerar samhällsbyggnadsförvaltningen livsmedelsverksamheterna i kommunen så att de inte utgör en risk för spridning av smitta.

Kontakt

Katarina Alin

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon: 0502‑60 61 02

E-post: katarina.alin@tidaholm.se

Britt Svensson

Miljö- och livsmedelsinspektör

Telefon: 0502-60 63 27

E-post: britt.svensson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 juli 2024