Livsmedel

I Tidaholms kommun finns ca 120 verksamheter som hanterar livsmedel, allt från slakterier, livsmedelsaffärer och restauranger till mindre dagiskök och kiosker. Hit räknas också de kommunala vattenverken som levererar vårt dricksvatten.

Det är samhällsbyggnadsnämndens uppgift att ansvara för kontrollen av de flesta av dessa verksamheter, och det är samhällsbyggnadsförvaltningens personal som utför kontrollerna. Kontrollen är riskbaserad vilket innebär att en mer omfattande verksamhet får mer kontrolltid än en med enklare hantering. Tidigare kontrollresultat ligger också till grund för hur ofta vi kontrollerar och hur mycket tid som läggs ner på de olika verksamheterna.

Starta livsmedelsföretag

Ska du starta en verksamhet med livsmedelshantering finns det mycket att tänka på. Det är ett flertal myndigheter som du måste kontakta.

Anmäl!

Innan du börjar måste du anmäla din verksamhet till samhällsbyggnadsförvaltningen. I allmänhet räcker det med en registrering av din anläggning. Omfattar din verksamhet hantering av råa animalier kan det bli fråga om ett godkännande av anläggningen. Det viktiga är att du hör av dig till oss i god tid.

Om företaget byter organisationsnummer

Tänk på att du även måste meddela oss om din verksamhet byter organisationsnummer, t ex om du startar företaget som enskild firma som sedan övergår till aktiebolag.

Sanktionsavgift

Den som startar en livemedelsverksamhet utan att anmäla detta blir skyldig att betala en sanktionsavgift. Den ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av årsomsättningen, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. Om överträdelsen består i att inte underrätta oss om byte av organisationsnummer, ska avgiften i stället betalas med en halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Andra myndigheter

Det kan finnas andra myndigheter som du behöver kontakta t ex TiS, Tillståndsenheten i Samverkan, (för alkoholtillstånd) och räddningstjänsten när det gäller brandtillsyn och nödutgångar.

Bygglov

Tänk också på att det kan behövas bygglov för ändrad användning av lokaler eller ändring av fasader om du t.ex. vill sätta upp en skylt.

Rådgivning

Alla som startar eget kan få rådgivning via Tidaholms FöretagarCentrum.

Kontakt

Katarina Alin

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon: 0502‑60 61 02

E-post: katarina.alin@tidaholm.se

Britt Svensson

Miljö- och livsmedelsinspektör

Telefon: 0502-60 63 27

E-post: britt.svensson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 juli 2024