Livsmedel

I Tidaholms kommun finns ca 120 verksamheter som hanterar livsmedel, allt från slakterier, livsmedelsaffärer och restauranger till mindre dagiskök och kiosker. Hit räknas också de kommunala vattenverken som levererar vårt dricksvatten.

Det är miljö- och byggnadsnämndens uppgift att ansvara för kontrollen av de flesta av dessa verksamheter, och det är miljö- och byggkontorets personal som utför kontrollerna. Kontrollen är riskbaserad vilket innebär att en mer omfattande verksamhet får mer kontrolltid än en med enklare hantering. Tidigare kontrollresultat ligger också till grund för hur ofta vi kontrollerar och hur mycket tid som läggs ner på de olika verksamheterna.

Starta livsmedelsföretag

Ska du starta en verksamhet med livsmedelshantering finns det mycket att tänka på. Det är ett flertal myndigheter som du måste kontakta.

Anmäl!

Innan du börjar måste du anmäla din verksamhet till miljö- och byggkontoret. I allmänhet räcker det med en registrering av din anläggning. Omfattar din verksamhet hantering av råa animalier kan det bli fråga om ett godkännande av anläggningen. Det viktiga är att du hör av dig till oss i god tid.

Om företaget byter organisationsnummer

Tänk på att du även måste meddela oss om din verksamhet byter organisationsnummer, t ex om du startar företaget som enskild firma som sedan övergår till aktiebolag.

Åtal!

Att starta eller göra större förändringar av en livsmedelsverksamhet utan att anmäla detta till tillsynsmyndigheten är ett brott mot livsmedelslagen och innebär att det är vår skyldighet att göra en åtalsanmälan.

Andra myndigheter

Det kan finnas andra myndigheter som du behöver kontakta t ex socialförvaltningen (alkoholtillstånd) och räddningstjänsten (brandtillsyn och nödutgångar).

Bygglov

Tänk också på att det kan behövas bygglov för ändrad användning av lokaler eller ändring av fasader om du t.ex. vill sätta upp en skylt.

Rådgivning

Alla som startar eget kan få rådgivning via Tidaholms FöretagarCentrum.

Kontakt

Katarina Alin

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon: 0502‑60 61 02

E-post: katarina.alin@tidaholm.se

Britt Svensson

Miljö- och livsmedelsinspektör

Telefon: 0502-60 63 27

E-post: britt.svensson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:8 januari 2019