Djur & natur

Här finner du information och e-tjänster gällande djur och natur i kommunen.

Information - Afrikansk svinpest

Bild på två vildsvin

Sedan afrikansk svinpest konstaterades i Fagersta och Norbergs kommuner i Västmanlands län pågår arbete med att bekämpa sjukdomen inom den smittade zonen.

Bekämpnings­arbetet har gått bra men det finns fort­farande restrik­tioner som du behöver följa om du befinner dig i de smittade områdena. Syftet är att under­lätta det fort­satta bekämpnings­arbetet.

Det finns ingen oro att smittan ska sprida sig utanför den smittande zonen. Men för att detta inte ska ändras behöver vi alla hjälpas åt för att förhindra att afrikansk svinpest sprider sig i Sverige.

Det här kan du som invånare göra:

  • Släng dina matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Kompostera ditt matavfall i en sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
  • Om du hittar sjuka eller döda vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via deras rapporteringsfunktion.

Varför är det viktigt att bekämpa afrikansk svinpest?

  • Afrikansk svinpest är en plågsam och dödlig sjukdom för vildsvin och tamgrisar.
  • Sjukdomen kan inte smitta människor och andra djur, men bekämpningen av den påverkar hur och var vi får röra oss i naturen.

Läs mer på jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

 

Här får du information om:

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:19 mars 2024