Djur i tätort

Inom detaljplanelagt område krävs tillstånd om du vill ha något av nedanstående djurslag:

  • nötkreatur
  • häst
  • får
  • get
  • svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm.

Höns

Du kan få tillstånd att ha max fem hönor, men ingen tupp inom detaljplanelagt område. Att du inte får ha tupp beror på att de har en benägenhet att gala så att kringboende blir störda.

Ansökan gör du på en blankett som du lämnar till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Till samhällsbyggnadsförvaltningen kan du också vända dig om du finner andras djurhållning störande, eller om du vill framföra klagomål som gäller skadedjur.

Hundrastgård

En lekplats för människans bästa vän! Tidaholms kommun har iordningställt en plats där din hund kan få springa fritt under alla årstider.

Mellan IAC's gamla lokaler och Ajzon Mekaniska ligger Domestic Seitz parkeringsplats. Vid bortre delen av den tar hundrastgården vid. Det är ett ca 1000 kvm stort område inhägnat med stängsel som är 120 cm högt. Där finns en stor öppen yta, men också en liten dunge med buskar och träd. Du går in från parkeringsplatsen eller från gångvägen mellan Östra Ringvägen och Smedjegatan.

Kontakt

Britt Svensson

Miljö- och livsmedelsinspektör

Telefon: 0502-60 63 27

E-post: britt.svensson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:7 augusti 2019