Odlingslotter

Kommunen erbjuder ett antal odlingslotter för privatpersoner. Odlingslotterna förmedlas i turordning från en kölista.

Hur ställer jag mig i kö?

 • Du anmäler intresse för en odlingslott genom att ställa dig i kö via kommunens e-tjänst för odlingslotter Länk till annan webbplats.. Du kan också kontakta nedanstående handläggare.
 • Du måste vara folkbokförd i Tidaholms kommun.
 • Har du redan en lott? Du kan ställa dig i kö för att byta lott men det är inte tillåtet att arrendera flera lotter. Din nuvarande lott måste sägas upp innan du kan teckna avtal för en ny lott.


Vad händer när jag anmält mig till kön?

 • Du får en plats i kön. När en lott blir ledig och du står näst på kölistan kommer du att erbjudas lotten.

 När och hur får jag erbjudande om odlingslott?

 • När erbjudandet kommer beror helt på hur många odlingslotter som blir lediga och i vilken takt detta sker. Kötiden för att få erbjudande om en odlingslott kan vara några år.
 • Erbjudande om ledig lott sker i dagsläget över telefon till det nummer du uppgivit när du ställde dig i kön. Om du tackar nej till den erbjudna lotten förlorar du din plats i kön.

Hur tecknas avtal?

 • För att kunna skriva ett avtal om odlingslott behöver vi ditt namn, personnummer, postadress, telefon och e-postadress. Om du inte anmälde samtliga uppgifter när du ställde dig i kön kommer vi att fråga efter de uppgifter som saknas när du har tackar ja till en odlingslott, samt kontrollera att uppgifterna från din anmälan fortfarande är aktuella.

 Finns det vatten?

 • Under odlingssäsongen finns det tillgång till vatten. Vattnet sätts på 1 maj (om tjälen gått ur marken och det inte längre finns risk för frost) och stängs av 30 september.

 Avfall från odlingslott?

 • Container finns i anslutning till odlingslottsområdet under tiden 1 maj till 30 september.

 Djur?

 • Sällskapsdjur får tas med och hållas kopplade på den egna odlingslotten. Inga djur får i övrigt hållas på odlingslotten eller i området.

 Hur säger jag upp min lott?

 • Odlingslotterna upplåts ett kalenderår i taget. Avtalstiden förlängs automatiskt med ett år om inte uppsägning görs senast 1 oktober. Om uppsägningen kommer in senare måste du betala även för nästkommande året. Avgiften återbetalas inte. Tidaholms kommun har också möjlighet att säga upp avtalet, till exempel om odlingslotten inte sköts eller om odlingskravet inte uppfylls. Odlingslotten kan då sägas upp med omedelbar verkan.
 • Du säger upp din odlingslott via kommunens e-tjänst för odlingslotter Länk till annan webbplats.. Du kan också kontakta nedanstående handläggare om du vill säga upp din lott.
 • Kommunen bekräftar uppsägningen när slutbesiktning är klar och godkänd.

 Vilka regler gäller för lotten?

 • Det är inte är tillåtet att överlåta sin lott på någon annan. Andrahandsuthyrning är inte tillåten. En ledig lott fördelas alltid via vår kö.
 • På odlingslotterna får du inte bygga växthus eller redskapsbod. Du kan bygga en redskapslåda med måtten 1 x 2 meter, med en maxhöjd om 1 meter. Du ansvarar själv för eventuell utrustning på lotten.
 • Området besiktigas årligen av samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Odlingslotterna upplåts i befintligt skick.
 • Odlingslottsverksamheten ska vila på ekologisk grund.
 • Du får inte odla arter som räknas som invasiva.
 • Om odlingslotten inte sköts enligt gällande regler sägs den upp. Synpunkter på hur en odlingslott sköts lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen via vår e-tjänst för felanmälan/synpunkter.
 • Odlingskrav på odlingslotten är att minst 30 % ska vara odlad yta.
 • För mer information om regler för lotterna, se gällande Ordningsföreskrifter för odlingslotter. Pdf, 44.2 kB, öppnas i nytt fönster. Föreskrifterna är antagna i samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-01.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handläggare

Telefon: 0502-60 60 10

E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 juli 2024