Nedgrävning av häst

Vill du begrava din häst hemma på gården behöver du inte längre något tillstånd från länsstyrelsen, men precis som tidigare måste du följa kommunens anvisningar för att undvika olägenheter för miljön och människors hälsa.

Du ska tänka på följande:

  • Nedgrävning bör ske på en undanskymd plats. Avstånd till hus, vattentäkter och allmän bebyggelse bör vara så stort som möjligt, minst 150 m. Sträckan som djurkroppen ska transporteras bör dock vara så kort som möjlig.
  • Kroppen ska helst grävas ned omedelbart. Om detta inte är möjligt ska den förvaras på ett smittsäkert sätt.
  • Platsen för nedgrävning bör ligga på en höjdpunkt i terrängen. Avståndet till vattendrag, sjöar och kända dräneringsledningar ska uppgå till minst 50 meter. Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
  • Tänk på att det kan finnas ledningar i marken. Kontakta respektive ledningsägare t ex elnätsbolag, telefonbolag och den kommunala förvaltning som har hand om vatten- och avloppsnätet.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter. Kroppen ska täckas med minst 1,5 meter jordmassa. Stora stenar kan användas för att hindra vilda djur från att gräva upp kadavret.
  • Efter nedgrävning ska arbetsredskap, såsom lastskopor där kroppen transporterats, noggrant rengöras och eventuellt desinfekteras.
  • Vid nedgrävning ska du som ansvarar för denna anteckna antal och art av djur som grävts ned, samt datum och plats för nedgrävningen. Uppgifterna ska sparas i minst två år.

Observera att du alltid måste kontakta veterinär vid misstanke om allvarlig smittsam sjukdom. Om döda djur ska grävas ner i samband med utbrott av allvarlig smittsam sjukdom kan det krävas särskilda åtgärder. Denna information omfattar inte sådana händelser.

Har du frågor kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakt

Britt Svensson

Miljö- och livsmedelsinspektör

Telefon: 0502-60 63 27

E-post: britt.svensson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:18 augusti 2023