Skyddsjakt

Skyddsjakt benämns jakt på vilda djur som normalt inte får jagas. Antingen i de fall de inte får jagas alls, eller att det inte är tillåten jakttid.

Om du fått djur som kan orsaka skador eller sprida smitta på din egendom, till exempel fåglar, grävlingar i husgrunden eller skabbrävar, får du själv, eller med hjälp av jägare, ansvara för att ta bort djuren. Bestämmelserna om skyddsjakt i jaktlagen ska då följas.

Jakt inom detaljplanelagt område

Inom detaljplanelagt område får enbart av kommunen utsedda så kallade kommunala skyttar bedriva skyddsjakt.

Jakt på din egen fastighet

Behöver du komma i kontakt med en kommunal skytt kan du höra av dig till samhällsbyggnadsförvaltningen för kontaktuppgifter. Tänk dock på att det är inte kommunen utan du som beställare som får betala skytten för uppdrag som denne utför på din fastighet.

Jakt på offentliga platser

I vissa fall kan kommunen besluta om skyddsjakt. Oftast gäller det då kanadagäss som förorenar på kommunala badplatser under badsäsong eller förekomst av kajor eller duvor i stora mängder på offentlig plats.

Alternativ till jakt

Kommunen är restriktiv till att besluta om skyddsjakt. Det är bättre att istället arbeta för att försvåra tillvaron för fåglarna, exempelvis genom att ta bort lättillgängliga boplatser och minska fåglarnas möjligheter att hitta föda i området.

Kontakt

Britt Svensson

Miljö- och livsmedelsinspektör

Telefon: 0502-60 63 27

E-post: britt.svensson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:18 augusti 2023