Mänskliga rättigheter

Vi vill främja lika rättigheter och möjligheter för alla. Därför arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka diskriminering. I arbetet med mänskliga rättigheter har vi tre fokusområden.

Barn och ungas rättigheter

Tidaholms kommun arbetar för att vara en barnrättssäker kommun. Arbetet utgår ifrån de mänskliga rättigheterna för barn 0-18 år som finns i FN:s barnkonvention.

Kommunen har antagit en policy för arbetet med barnets rättigheter Pdf, 682.2 kB.. I den står det att kommunens förvaltningar och nämnder ska jobba aktivt för att nå målet:
Tidaholms kommun är en plats där alla barn får sina rättigheter tillgodosedda.

För att bedöma och beakta vad som är barns bästa har kommunen också en rutin för barnrättsbedömningar inför politiska beslut.

I kommunen har en stor andel personal och förtroendevalda gått en grundläggande utbildning om barnkonventionen. Kommunens barnrättsombud har en fördjupande barnrättskunskap.

Jämställdhet

Tidaholms kommun har skrivit under CEMR:s (Council of European Municipalities and Regions) politiska deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män och avsiktsförklaringen för Jämställt Västra Götaland 2014-2017.

Arbetet innebär ett aktivt arbete med jämställdhetsintegrering. Det innebär att kommunen som arbetsgivare ska arbeta med jämställdhet vid exempelvis rekrytering och lön.

Kommunen arbetar också i en förebyggande samverkan utifrån det jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Tillgänglighet

Tidaholms kommun arbetar utifrån ett politiskt program för funktionshinderfrågor. Målet är att göra den fysiska miljön tillgänglig för personer som har en funktionsvariation.

I Tillgänglighetsdatabasen kan du söka efter den verksamhet eller lokal som du önskar besöka i kommunen. I databasen väljer du information utifrån dina behov för att se om lokalen är tillgänglig.

Kontakt

Malin Gustafsson

Folkhälsostrateg

Telefon: 0502-60 64 46

E-post: malin.gustafsson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:14 mars 2024