Folkhälsa

Det lokala folkhälsoarbetet är ett samarbete mellan Tidaholms kommun och Västra Götalandsregionen.

Vi arbetar tillsammans för att skapa ett socialt hållbart samhälle där människor kan må bra och utvecklas. Målet är en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

Prioriterade områden

Sedan några år prioriteras satsningar inom följande målområden:

  • Psykisk hälsa
  • Tidiga insatser
  • Ett aktivt och delaktigt liv

Ansökan om folkhälsomedel

I kommunen finns ett politiskt folkhälsoråd. Folkhälsorådet stöttar lokala satsningar som främjar hälsan för en grupp invånare.

Har din verksamhet, förening eller organisation en idé som kan bidra till folkhälsan? Välkommen att ansöka om folkhälsomedel.

En individuell bedömning görs av varje ansökan utifrån ett antal kriterier:

  • Arbetet ska vara av främjande eller förebyggande karaktär och vara inriktat på grupp- eller befolkningsnivå.
  • Arbetet ska gå i linje med ett eller flera av folkhälsorådets prioriterade områden.
  • Arbetet ska ha ett tydligt syfte.
  • Arbetet ska vara långsiktigt och fortsätta i någon form även efter att folkhälsorådet avslutat sin medverkan, t ex genom nya arbetsformer. En plan för fortsättning eller implementering i ordinarie verksamhet ska medfölja ansökan.

Läs mer i rutinen för ansökan om folkhälsomedel längst ner på sidan.

Ansökan görs via kommunens e-tjänstplattform senast tre veckor innan folkhälsorådets möten.

Kontakt

Malin Gustafsson

Folkhälsostrateg

Telefon: 0502-60 64 46

E-post: malin.gustafsson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:14 mars 2024