Kommunala råd

Råd är forum för samråd och utbyte av information mellan kommunen och företrädare för intresseföreningar, organisationer eller myndigheter i frågor som rör gemensamma intressen.

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett forum för samråd och utbyte av information mellan kommunen och företrädare för pensionärsföreningarna.

Ledamöter

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.

Protokoll

Kontakt

Anna Persson

Sekreterare

Telefon: 0502-60 64 00

E-post: anna.persson@tidaholm.se

Kommunala rådet för funktions­hinder­frågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett forum för samråd och utbyte av information mellan kommunen och företrädare för de funktionshindrades riksorganisationer inom kommunen.

Ledamöter

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.

Protokoll

Kontakt

Marie Anebreid

Sekreterare

Telefon: 0502-60 60 43

E-post: marie.anebreid@tidaholm.se

Lokala brottsförebyggande rådet

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) är ett forum för samråd och utbyte av information mellan kommunen och företrädare för polisen, räddningstjänsten och hyresvärdarna i Tidaholm. Rådets uppdrag är att samordna det lokala brottsförebyggande arbetet.

Arbetet i BRÅ bygger på en samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen. Varje år tas fram ett medborgarlöfte från kommunen och polisen och en handlingsplan.

Deltagare

 • Maria Olsson, socialchef (ordförande)
 • Malin Gustafsson, folkhälsostrateg (sekreterare)
 • Anneli Alm, utbildningschef
 • Johan Elgh, samhällsbyggnadschef
 • Pema Malmgren, kultur- och fritidschef
 • Linnea Bengtsson, näringslivsstrateg
 • Magnus Svensson, trafikinformatör
 • Anna-Lena Mann, kommunpolis
 • Bengt Nilsson, säkerhetssamordnare
 • Magnus Larsson, representant för hyresvärdarna i kommunen

Årsrapporter från BRÅ

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
BRÅ-rapport 2020.pdf Pdf, 683.3 kB. 683.3 kB 2021-02-22 15.32

Kontakt

Malin Gustafsson

Folkhälsostrateg

Telefon: 0502-60 64 46

E-post: malin.gustafsson@tidaholm.se

Folkhälsorådet

Folkhälsorådets uppgift är att initiera, utveckla och samordna det långsiktiga folkhälsoarbetet i Tidaholms kommun. Rådet följer och analyserar hälsoutvecklingen bland kommunens invånare.

Möten

Folkhälsorådet har möten fyra gånger per år. 2020 träffas rådet följande datum:

 • 17 februari
 • 13 maj (inställt)
 • 24 september
 • 7 december

Ledamöter

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.

 • Ordförande: Anna-Karin Skatt (S)
 • Vice ordförande: Theres Sahlström (M)

Samtliga förtroendevalda politiker i folkhälsorådet hittar du i vår tjänst Sök politiker Länk till annan webbplats..

I rådet medverkar också representanter för Närhälsan och Folktandvården.

Kallelser och handlingar

Protokoll

Kontakt

Malin Gustafsson

Folkhälsostrateg

Telefon: 0502-60 64 46

E-post: malin.gustafsson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:4 november 2021