Sophämtning

Hämtning av hushållsavfall ska ske vid samtliga bebodda eller nyttjade fastigheter. Till största delen hämtar vi ditt hushållsavfall i egen regi. Delar av landsbygden hämtas via entreprenör men kommer att övergå i egen regi. Oavsett var du bor kontaktar du vår kundtjänst för dina frågor.

Det händer mycket inom renhållning och återvinning och vi är glada över den stora respons som vi fick från den enkätPDF som gjordes bland kommunens medborgare under december 2017. Vi har med oss svaren för vår framtida planering och förändring.

Sveriges nationella miljömål för matavfallsinsamling kvarstår att uppfylla. Med det följer även arbetet med att skriva om kommunens avfallsplan och renhållningsordning. Vi har målet att följa avfallstrappan med att minimera mängden avfall men också att ge förutsättningar att återbruka och återvinna på ett bra sätt.

Fastighetsägarens ansvar

Ditt sopkärl och din fastighet är vår arbetsmiljö. En normal insamlingsrunda omfattar ca 500 kärl som ska tömmas. Som fastighetsägare har du åtagande enligt nedan:

  • Senast klockan 6 på hämtningsdagen ska du köra fram avfallskärlet till tömningsplatsen. Gärna med handtaget ut mot gatan.
  • Du ska snöröja och halkbekämpa vägen fram till kärlet och hålla det fritt från snö och is.
  • Soporna ska vara förpackade och locket ska gå att stänga.
  • Om det finns soprum ska soporna förvaras i kärlet och rummet ska hållas rent.
  • Sopkärlet ska hållas rent.
  • Trädgårsavfall och lös aska hör inte hemma i kärlet.

Sophämtningsturer inom centralorten

Nedan ser du sophämtningsturer dag för dag för centrala Tidaholm. Tänk på att röda dagar kan påverka sophämtningen. Klicka på kartan om du vill se en större version.

Karta över sopupphämtningsområden

Sophämtningsturer utanför centralorten

Sophämtning jämn vecka

Veckodag

Område

Måndag

Agnetorp, Baltak, Klämmesbo, Källefall, Liden, Madängsholm

Tisdag

Bosarp, Dimbo, Ekedalen, Ettak, Härja, Kungslena, Varpaliden, Velinga, Vättak (öster väg 26)

Onsdag

Fröjered, Hömb, Kavlås

Fredag

Hellidsberget, Folkabo, Suntak, Suntakstan

Sophämtning udda vecka

Veckodag

Område

Måndag

Bredsjön, Blåhult, Daretorp, Gälleberg, Hadäng, Vitared, Älgarås

Tisdag

Bäck, Dvärstorp, Hångsdala, Kymbo, Ottravad, Vättak (väster väg 26), Östra Gerum

Ändrade sophämtningsdagar

Tätorter och övriga hushåll via kommunens sopbil

Vecka

Normal hämtningsdag

Ny hämtningsdag

52

måndag 24/12

tisdag 25/12


tisdag 25/12

onsdag 26/12


onsdag 26/12

torsdag 27/12


torsdag 27/12

fredag 28/12


fredag 28/12

lördag 29/12

1

måndag 31/12

onsdag 2/1


tisdag 1/1

torsdag 3/1


onsdag 2/1

fredag 4/1


torsdag 3/1

fredag 4/1

Landsbygd med hämtning via entreprenör Carlsson & Söner

Vecka

Normal hämtningsdag

Ny hämtningsdag

52

måndag 24/12

torsdag 27/12


tisdag 25/12

fredag 28/12

1

måndag 31/12

onsdag 2/1


tisdag 1/1

torsdag 3/1

Period för hämtning vid fritidshus

Vi tömmer hushållssopor under perioden 15 april - 15 oktober.

Om du använder ditt fritidshus även under vinterhalvåret, väljer du istället ett helårsabonnemang.

Vilka veckor gäller för dig med hemkompost?

Tömning av restavfall för permanentboende

Jämna veckor: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

Udda veckor: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

Tömning av restavfall för fritidshus

Jämna veckor: 18, 22, 26, 30, 34, 38

Udda veckor: 19, 23, 27, 31, 35, 39

Kontakt

Tekniska kontoret

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: kundtjanst.tk@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:5 december 2018