Slamtömning och latrin

Vår entreprenör som ansvarar för alla tömningar av slam från enskilda avlopp inom kommungränsen är PR Slamsugning AB. För frågor och extra beställning av tömning kontaktar du kundtjänst VA/Avfall hos kommunen. Vid akuta problem under jourtid kan du ringa direkt till entreprenören.

Att tänka på innan slambilen kommer

  • Det måste finnas en framkomlig väg, minst 3 meter bred och med 4 meters fri höjd.
  • Bilen väger ca 20 ton.
  • Det ska finnas en grind att öppna om brunnen ligger innanför staket.
  • Locket får inte vara tyngre än att det kan hanteras av en person.
  • Höga växter eller buskage vid brunnen försvårar arbetet.
  • Du som har tank, se till att det finns gott om plats för kopplingshandtaget.
  • Fastighetsägaren ansvarar för att slamanläggningen vid den egna fastigheten kan tömmas på ett arbetsmiljöriktigt sätt. Det innebär bland annat att slang inte ska behöva dras en för lång sträcka.

När slamsugs enskilda avloppsanläggningar?

Tömning av enskilda avloppsanläggningar ska enligt renhållningsordningen ske minst en gång per år. Vill du ha fler tömningar går det givetvis bra att beställa via kundtjänst VA/Avfall.

Tömningsmånader för ordinarie tur är en förenklad och översiktig information. Bor du t ex längs med en väg som leder mot ett annat område kan din fastighet istället vara inlagd för tömning i det områdets körschema. Kontakta gärna kundtjänst VA/Avfall och fråga vad som gäller just din fastighet.

Ordinarie turer

Månad

Område

Mars

Kungslena, Hömb, Varv

April

Ekedalen, Dimbo, Ö Gerum, Ottravad

Maj

Suntak, Folkabo, Hångsdala, Bäck, Kymbo, Vättak

Juni

Baltak, Madängsholm

Augusti

Härja, Vitared, Bredsjön

September

Daretorp, Gälleberg, Velinga

Oktober

Varpaliden, Köttorp, Tidaholm, Agnetorp (del av)

November

Fröjered, Orleka, Klämmesbo, Agnetorp (del av)

Latrin

Latrinkärl från torrtoa kan hämtas av renhållningsenheten. Du kan välja mellan helårshämtning eller hämtning för fritidshus från 15 april till 15 oktober. Du får själv se till att latrinkärlet på hämtningsdagens morgon står på samma hämtningsplats som det vanliga sopkärlet. Kärl ska vara tillslutna och rena på utsidan. I latrinkärlet får du lämna urin, avföring och toalettpapper, ingenting annat.

Latrin hämtas på torsdagar jämna veckor. Ändringar kan förekomma i samband med helgdagar.

Förlängt tömnningsintervall

Enligt renhållningsordningen ska anläggningen tömmas en gång per år.

Om du har en stor slamavskiljare eller nyttjar fastigheten del av året har du möjlighet att ansöka om ett förlängt tömningsintervall.

Om du har egna arealer för spridning kan du ansöka om eget omhändertagande av slam.

Ansöker gör du med en blankett som du hittar nederst på sidan.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Akut slamtömning

PR Slamsugning AB

Telefon: 0515-138 46

Jourtelefon: 0749-14 05 63 (personsökare)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:5 november 2021