Författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala dokument som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i kommunen.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter men också arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar samt andra övergripande dokument.

Barn- och utbildningsnämnden

Bolag och stiftelser

Jävsnämnden

Valnämnden

Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen

Krisledningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Den 1 januari 2019 slogs tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden samman och bildade samhällsbyggnadsnämnden. I dokumenten nedan kan det hänvisas till de tidigare nämnderna. Reglerna är dock gällande.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Social- och omvårdnadsnämnden

Överförmyndaren

Kontakt

Jenny Beckman

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:4 april 2024