Kommunarkiv

Tidaholms kommunarkiv innehåller arkiven från nuvarande nämnder och styrelser samt äldre handlingar från kommunens gamla nämnder och styrelser. Här förvaras arkiven från de kommuner som upphört och gått in i Tidaholms kommun, vilket innebär att arkivet förvarar handlingar från mitten av 1800-talet.

Kommunarkivet finns till för att värna om vårt gemensamma kulturarv och för att du ska kunna ta del av kommunala beslut och andra handlingar.

Arkivhandlingarna är tillgängliga för alla enligt offentlighetsprincipen med undantag som finns uppräknade i offentlighet- och sekretesslagen. En del dokument, till exempel sådant som handlar om fattigvård, barnavård och nykterhetsvård, är sekretesskyddat i upp till 70 år. Detta gäller dock inte dig som vill ha ut handlingar som rör dig själv.

Kopia på betyg

Beställning av kopia på eget betyg görs via kommunens e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Besök kommunarkivet

Vill du besöka kommunarkivet ska du boka tid. Kontaktuppgifter finns nedan.

Kontakt

Marie Anebreid

Registrator

Telefon: 0502-60 60 43

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

E-tjänster och blanketter

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:6 december 2023