Fettavskiljare

Sedan 2022 ansvarar kommunen för tömning av fettavskiljare. Fettet som uppstår vid tillagning av mat eller dryck och som ska ätas direkt, i till exempel restauranger, självbetjäning eller som ”take away”, räknas numera som avfall under kommunalt ansvar. Det innebär att det bara är kommunen, eller den entreprenör som är anlitad av kommunen, som får utföra tömningen.

Storkök, restauranger och andra verksamheter där det finns risk att större mängd fett tillförs avloppet måste installera fettavskiljare. Fett och slam från köksavlopp och diskmaskin skiljs av från avloppsvattnet och belastar inte den egna eller den kommunala avloppsledningen. Fettavskiljare töms med slambil.

Att tänka på inför tömning

  • Fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga för tömning.
  • Avstånd mellan uppställningsplats för slamsugningsfordon och anslutningspunkt får vid hämtning inte överstiga 15 meter, om inte särskilda skäl finns.
  • Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 4 meter, om inte särskilda skäl finns.
  • Dragväg för sugslang ska vara utan hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

Hur ofta ska fettavskiljare tömmas?

Enligt avfallsföreskrifterna ska anläggningen tömmas minst en gång per år.

Du som fastighetsägare är ansvarig för att funktionen i anläggningen upprätthålls enligt kommunens föreskrifter i ABVA, allmänna bestämmelser för användandet av kommunens allmäna VA-anläggning. Du kan därför behöva beställa ytterligare tömning av anläggningen hos kundtjänst VA/Avfall.

Utsträckt hämtningsintervall

Enligt avfallsföreskrifterna ska anläggningen tömmas en gång per år.

Det finns möjlighet att ansöka om ett utsträckt hämtningsintervall till vartannat år. Ansökan görs till samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet Hållbar Utveckling. 

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:7 december 2023