SAM-KRAFT

Pernilla, Anders och Ann som utgör SAM-KRAFT

SAM-KRAFT är ett tvärprofessionellt team som arbetar förebyggande inom kommunal barnomsorg med barn i åldrarna 0-5 år. Syftet är att i ett tidigt skede ändra förutsättningarna för barn där det finns en oro för en negativ social utveckling.

Utifrån observationer och kartläggning handleds föräldrar och berörd personal på barnets förskola. Detta möjliggör för alla vuxna kring barnet att arbeta mot samma mål - att skapa förutsättningar för barnet att vara sig självt och utvecklas i en positiv riktning.

Ansökan om insats sker via den blankett som du hittar längst ner på sidan. Urvalet sker enligt fastställda kriterier. Givetvis råder tystnadsplikt. 

Almedalen 2018 & konferens 7 november

Tisdagen den 3 juli kl. 9, Mellangatan 7, håller SAM-KRAFT ett seminarium tillsammans med kommunens folkhälsostrateg Malin Gustafsson. Ämnet för seminariet är tidiga insatser och SAM-KRAFT kommer att berätta mer om sitt arbetssätt. Det kommer att finnas möjlighet att se seminariet även för dig som inte är på plats i Visby, mer information kommer.

Den 7 november arrangeras konferensen Tidiga insatser i Tidaholm. Konferensen passar dig som arbetar med folkhälsa, skol- eller förskoleutveckling, sysselsättning för unga eller är kommunalpolitiker med ansvar för dessa frågor. SAM-KRAFT är en av grupperna som kommer att presentera sina arbetssätt under dagen.

Personliga kontaktuppgifter

Välkommen att höra av dig till någon av oss eller till vår gemensamma e-post: samkraft@tidaholm.se.

Kontaktuppgifter till personerna i SAM-KRAFT

Person

Telefonnummer

Ann Stenholm, förskollärare

Telefon: 0502-60 69 29

Pernilla Svärdh, specialpedagog

Telefon: 0502-60 69 28

Anders Viklund, socialpedagog

Telefon: 0502-60 69 45

Kontakt

SAM-KRAFT

E-post: samkraft@tidaholm.se

E-tjänster och blanketter

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:18 januari 2019