Elevhälsans kompetenser

Kurator

Skolkuratorn är en resurs för elever och föräldrar som behöver samtalsstöd.

Kuratorn arbetar till största delen med psykosociala problem, framförallt genom samtal som bygger på kunskap om socialt samspel och kommunikation mellan människor.

Samtalen kan vara rådgivande, stödjande, konsultativa eller krisbehandlande.

Kontaktuppgifter Kurator

Kurator

Kontaktuppgifter

Zandra Holgersson,
Forsenskolan F-6 & Fröjereds skola

telefon: 0502-60 61 41
e-post: zandra.holgersson@tidaholm.se

David Andersson,

Hökensåsskolan F-9

telefon: 0502-60 68 10

e-post: david.andersson@tidaholm.se

Emmelie Alvarsson,
Hökensåsskolan 7-9 & Forsenskolan7-9

telefon: 0502-60 68 55
e-post: emmelie.alvarsson@tidaholm.se

Maria Thurén,
Rudbecksgymnasiet

telefon: 0502-60 61 12
e-post: maria.thuren@tidaholm.se

Johan Litstrand, Ekedalens skola, Fröjereds skola & Valstad skola

telefon, personalrum: 0502- 60 66 22
e-post: johan.litstrand@tidaholm.se


Skolsköterska

Skolsköterskans arbete är främst förebyggande och hälsofrämjande. Skolsköterskan erbjuder enklare sjukvårdsinsatser samt utför vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram. Vid behov kan skolsköterskan boka besök med skolläkaren.

Kontaktuppgifter Skolsköterska

Funktion

Kontaktuppgifter

Skolsköterska Forsenskolan: Erica Pettersson

telefon: 0502-60 61 40

e-post: erica.pettersson@tidaholm.se

Skolsköterska Hökensås, Valstad och Fröjered: Marie Andersson

telefon: 0502-60 61 15

e-post: marie.andersson2@tidaholm.se

Skolsköterska Hökensås: Kerstin Gustafsson


telefon: 0502-60 68 20

e-post: kerstin.gustafsson@tidaholm.se

Skolsköterska Rudbecks utbildningsområde och Ekedalen: Susanna Helander

telefon: 0502-60 61 19
epost: susanna.helander@tidaholm.se


Specialpedagog

Specialpedagogerna arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå inom kommunens förskolor, grundskolor och särskola. Samverkan sker även med gymnasieskolan.

I specialpedagogernas arbetsuppgifterna ingår bland annat

  • handledning/samtalspartner
  • pedagogiska utredningar
  • information till klasser, personal och vårdnadshavare om olika funktionshinder
  • viss undervisning
  • samordning/samverkan mellan olika instanser vid utredningar
  • fortbildning av olika personalgrupper.
Kontaktuppgifter Specialpedagog

Funktion

Kontaktuppgifter

Specialpedagog: Barbro Johansson

telefon: 0502-60 61 75
epost: barbro.johansson3@tidaholm.se

Specialpedagog: Lars Eriksson

telefon: 0502-60 63 31

e-post: lars.eriksson@tidaholm.se

Talpedagog

Talpedagogens arbete syftar till att hjälpa elever med försenad eller avvikande tal-, språk- och kommunikationsutveckling.

Talpedagogen kan vid behov utföra kartläggning av elevens tal-, språk- och kommunikationsförmåga. Därefter kan eleven få träning individuellt eller i grupp. Dessutom finns möjlighet till pedagogisk rådgivning för föräldrar och personal.

Kontaktuppgifter Talpedagog

Funktion

Kontaktuppgifter

Talpedagog: Helena Adamsson

telefon: 0502-60 61 14

e-post: helena.adamsson@tidaholm.se

Talpedagog: Sofia Gustafsson

telefon: 0502-60 68 17

e-post: sofia.gustafsson@tidaholm.se


Psykolog

Skolpsykologen utreder barn och elever på basnivå samt handleder personal.

I dagsläget har vi tillgång till psykologer på konsultbasis.

Psykologiska utredningar på basnivå har syftet att ge konkreta och relevanta förslag på insatser i skolan. Utredningarna kan tjäna som underlag för vidare remittering på specialistnivå för att bedöma eventuell neuropsykiatrisk problematik.

Studie- och yrkesvägledare

Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning. 

Studie- och yrkesvägledarens främsta uppgift är att hjälpa grundskoleelever att göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Valmöjligheterna är många och studie- och yrkesvägledarens (SYV) uppgift är att vägleda och stötta eleverna i denna valprocess. SYV informerar på ett opartiskt sätt om gymnasieskolan i sin helhet samt om vilka krav som ställs på eleverna för att studera på gymnasiet. Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar och förkommer på olika sätt i skolan.

Kontaktuppgifter Studie- och yrkesvägledare‌

Funktion

Kontaktuppgifter

SYV Forsenskolan: Frida Johansen

telefon: 0502-60 61 34

e-post: frida.johansen@tidaholm.se

 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:1 april 2020