Markanvisning

Genom så kallad markanvisning kan kommunen fördela kommunal mark till olika intressenter inför en kommande byggnation. Den byggherre som får markanvisningen har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med kommunen om ny exploatering av marken.  Detta sker via så kallade markanvisningstävlingar eller direktanvisning.

Som stöd i arbetet med markanvisningar har Tidaholms kommun antagit en riktlinje för markanvisning.

Pågående markanvisningar

Södra Rosenberg - bostadsbebyggelse

(grupphus/parhus/radhus/villor)

Bild över Rosenbergsområdet i Tidaholms tätort


Tidaholms kommun har genomfört markanvisning för del av Södra Rosenberg, utveckling av stadsdelen Rosenberg i Tidaholms tätort.

Under markanvisningen inkom flera intressanta förslag på hur Södra Rosenberg kan bebyggas med grupphusbebyggelse.

Inlämnade bidrag kommer att utvärderas under sommaren och tilldelas utvalda aktörer under september-oktober 2019. Mer information om planerad bebyggelse kommer efter tilldelningen.

Vill ni läsa mer om Rosenbergsområdet kan ni göra det på sidorna om Rosenberg samt Detaljplaner.


Kommande markanvisningar

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:1 juli 2019