Markanvisning

Genom så kallad markanvisning kan kommunen fördela kommunal mark till olika intressenter inför en kommande byggnation. Den byggherre som får markanvisningen har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med kommunen om ny exploatering av marken.  Detta sker via så kallade markanvisningstävlingar eller direktanvisning.

Pågående markanvisningar

Just nu har vi inga pågående markanvisningar.

Kommande markanvisningar

Södra Rosenberg

Bild över Rosenbergsområdet i Tidaholms tätort

Tidaholms kommun utvecklar just nu stadsdelen Rosenberg i södra delen av Tidaholms tätort.

Under 2017-2018 planlades området för ändamålet skola, besöksanläggningar samt bostäder och under 2018 påbörjas exploateringen i området. Här kommer en blandad bostadsbebyggelse växa fram, med plats för såväl villor som grupphus (radhus, parhus, kedjehus) samt flerbostadsbebyggelse, i direkt anslutnig till ett kommande skol- och idrottsområde.

Markanvisning kommer att hållas för utpekade delar av Rosenbergsområdet under sommaren 2018.

För de byggherrar som är intresserade av att exploatera i området tas intresseanmälningar löpande in under våren-sommaren 2018.

Intresseanmälningar görs till tekniska kontoret. Se kontaktuppgifter nedan.

Läs mer om Rosenbergsområdet på sidorna om Rosenberg samt Detaljplaner.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planskiss Rosenberg 2017-12-14.jpg 2.2 MB 2018-05-04 14.37

Kontakt

Tekniska kontoret

Expedition

Telefon: 0502-60 60 95

Öppet: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:30 november 2018