Kommunrevisionen

Den kommunala revisionen är ett oberoende och självständigt organ med uppdrag att granska verksamheten i kommunen och de kommunala bolagen.

Sammanträdesdatum 2019

 • 23 januari
 • 18 februari
 • 4 mars
 • 5 mars
 • 25 mars
 • 14 april
 • 11 maj
 • 11 juni
 • 21 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Ledamöter 2019-2022

Samtliga förtroendevalda revisorer hittar du i vår tjänst Sök politikerlänk till annan webbplats.

Projektplaner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Projektplan - Ensamkommande.pdföppnas i nytt fönster 128.4 kB 2018-04-18 15.15
Projektplan - Barn i behov av särskilt stöd.pdföppnas i nytt fönster 138.4 kB 2018-04-18 15.15
Projektplan - Sjukfrånvaro.pdföppnas i nytt fönster 143.8 kB 2018-04-18 15.15
Projektplan - Uppföljande granskning av kommunstyrelsens protokollering.pdföppnas i nytt fönster 114.2 kB 2018-04-18 15.15
Projektplan - Uppföljande granskning av miljö- och byggnandsnämndens styrning och ledning.pdföppnas i nytt fönster 118.8 kB 2018-04-18 15.15
Projektplan - Utvecklings- och förändringsprocesser.pdföppnas i nytt fönster 117.3 kB 2018-04-18 15.15
Projektplan - Översiktlig kartläggning av kommunens LSS-verksamhet.pdföppnas i nytt fönster 139.3 kB 2018-04-18 15.15
Projektplan - IT-säkerhet.pdföppnas i nytt fönster 338.1 kB 2018-04-18 15.15
Projektplan - uppföljning bisysslor.pdföppnas i nytt fönster 268.9 kB 2018-04-18 15.15

Revisionsberättelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsberättelse för år 2019.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2020-07-06 10.06
Bilaga 1 - Granskning av årsredovningen 2019.pdföppnas i nytt fönster 4.7 MB 2020-07-06 10.06
Bilaga 2 - Granskningförstudie systematisk arbetsmiljö 2019.pdföppnas i nytt fönster 16.1 MB 2020-07-06 10.06
Bilaga 3 - Granskning av ekonomistyrning social- och omvårdnadsnämnden 2019.pdföppnas i nytt fönster 11.3 MB 2020-07-06 10.06
Bilaga 9 - Revisorernas redogörelse för verksamhet 2019.pdföppnas i nytt fönster 4.4 MB 2020-07-06 10.06
Revisionsberättelse 2018 .pdföppnas i nytt fönster 24.8 MB 2019-08-19 11.21
Revisionsberättelse 2017.pdföppnas i nytt fönster 7.3 MB 2018-05-16 07.37
Revisionsberättelse 2016.pdföppnas i nytt fönster 22.3 MB 2018-04-12 11.59
Revisorernas redogörelse för verksamheten 2016.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB 2018-04-12 11.59
Revisionsberättelse 2015.pdföppnas i nytt fönster 54.6 kB 2018-04-12 11.59
Revisionsberättelse 2014.pdföppnas i nytt fönster 858.2 kB 2018-04-12 11.59
Revisionsberättelse 2013.pdföppnas i nytt fönster 11.9 MB 2018-04-12 11.59
Revisionsberättelse 2011.pdföppnas i nytt fönster 73.2 kB 2018-04-12 11.59
Revisionsberättelse 2010.pdföppnas i nytt fönster 75 kB 2018-04-12 11.59
Revisionsberättelse 2009.pdföppnas i nytt fönster 82.5 kB 2018-04-12 11.59
Revisionsberättelse 2008.pdföppnas i nytt fönster 77.6 kB 2018-04-12 11.59
Revisionsberättelse 2007.pdföppnas i nytt fönster 89.5 kB 2018-04-12 11.59

Revisionsplaner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsplan 2019-2020.pdföppnas i nytt fönster 856.8 kB 2019-08-19 11.19
Revisionsplan 2018.pdföppnas i nytt fönster 2.1 MB 2018-04-18 15.17
Revisionsplan 2017.pdföppnas i nytt fönster 2.1 MB 2018-04-12 12.04
Revisionsplan 2016.pdföppnas i nytt fönster 85.4 kB 2018-04-12 12.04
Revisionsplan 2015.pdföppnas i nytt fönster 158.8 kB 2018-04-12 12.04

Revisionsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Barn i behov av särskilt stöd.pdföppnas i nytt fönster 275.3 kB 2018-04-12 12.10
Föreningsbidrag.pdföppnas i nytt fönster 557.4 kB 2018-04-12 12.10
Förstudie gator och vägar.pdföppnas i nytt fönster 568.3 kB 2018-04-12 12.10
Granskningsrapport Mottagandet av ensamkommande barn.pdföppnas i nytt fönster 133.7 kB 2018-04-12 12.10
IT-säkerhet.pdföppnas i nytt fönster 576.8 kB 2018-04-12 12.10
Kommunstyrelsens protokollering.pdföppnas i nytt fönster 152 kB 2018-04-12 12.10
Kommunstyrelsens övergripande ansvar för den interna kontrollen.pdföppnas i nytt fönster 143 kB 2018-04-12 12.10
Rapport Riktade statsbidrag.pdföppnas i nytt fönster 6.7 MB 2018-04-12 12.10
Slutlig Rapport sjukfrånvaro Tidaholms kommun.pdföppnas i nytt fönster 4.6 MB 2018-04-12 12.10
Tjänsteresa USA 2017.pdföppnas i nytt fönster 2.1 MB 2018-04-12 12.10
Uppföljande granskning Miljö Tidfaholm 2016.pdföppnas i nytt fönster 55.4 kB 2018-04-12 12.10
Uppföljning Bisysslor.pdföppnas i nytt fönster 500.6 kB 2018-04-12 12.10
Översiktlig kartläggning av kommunens LSS-verksamhet.pdföppnas i nytt fönster 247.3 kB 2018-04-12 12.10

Verksamhetsbesök

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Verksamhetsbesök treklövern.pdföppnas i nytt fönster 5 MB 2018-12-18 13.19
Verksamhetsbesök på Forshallen.pdföppnas i nytt fönster 697.8 kB 2018-04-18 15.20
Hearing avseende kommunens arbete med nyanlända.pdföppnas i nytt fönster 579.3 kB 2018-04-18 15.20
Verksamhetsbesök på Solvik.pdföppnas i nytt fönster 634.3 kB 2018-04-18 15.20
Verksamhetsbesök reningsverket.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2018-04-18 15.20
Verksamhetsbesök Rudbecksgymnasiet.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-04-18 15.20

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:6 juli 2020