Valnämnden

Valnämnden är en lokal valmyndighet. Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Nämnden ansvarar också för val till europarlamentet och folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.

Ledamöter

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden 1 januari 2015 till 31 december 2018.

  • Ordförande: Jan-Ove Piehl (S)
  • Vice ordförande: Gunnar Alriksson (L)

Ledamöter:

  • Peter Friberg (M)
  • Bengt Gunnarsson (C)
  • Claes Andersson (KD)
  • Lars-Ove Larsson (V)
  • Karin Olofsson (MP)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:17 maj 2018