Valnämnden

Valnämnden är en lokal valmyndighet. Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Nämnden ansvarar också för val till europarlamentet och folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.

Ledamöter

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.

  • Ordförande: Jan-Ove Piehl (S)
  • Vice ordförande: Gunilla Dverstorp (M)

Ledamöter:

  • Karin Olofsson (MP)
  • Lars Ove Larsson (V)
  • Bengt Gunnarsson (C)
  • Claes Andersson (KD)
  • Birgitta Andersson (L)
  • Lennart Nilsson (SD)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:28 juni 2019