Ändrad användning

Om du ska använda en byggnad på ett nytt sätt behöver du söka bygglov även om du inte behöver ändra något i byggnaden. Bygglov krävs också om du bara ska använda en del av byggnaden på ett nytt sätt.

Finns en detaljplan för området är det den som styr vilken typ av användning som är tillåten. Förändringen måste vara väsentlig.

Exempel på ändrad användning som kräver bygglov

Du ska ansöka om bygglov för följande ändringar:

 • från bostad till butik, Industri/verkstad, hotell eller kontor
 • från förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café, restaurang eller butik
 • från butik till restaurang, pizzeria, café eller bostad
 • från industri till butik, kontor, hotell eller bostad
 • från kontor till bostad, butik, hotell eller verkstad
 • från garage till bostad, industri eller butik.

Exempel på ändringar där du inte behöver bygglov

För dessa ändringar behöver du inte bygglov:

 • från del av bostad till kontor för egen verksamhet
 • från butik till frisersalong
 • från förskola till skola
 • från sommarstuga till helårsbostad.

Observera att även om du inte behöver bygglov för ändringen så kan det du vill göra vara anmälningspliktigt. Läs mer under Bygganmälan.

Vad ska ansökan innehålla?

När du söker bygglov för ändrad användning ska du skicka in

 • ansökningsblankett, som du finner längst ner på sidan (du kan även ansöka via vår E-tjänst som du också finner längst ner på sidan)
 • situationsplan, redovisa vilken byggnad/byggnader det berör
 • fasadritningar (om ändringen innebär påverkan på fasaden)
 • planritning, redovisa planlösning före och efter åtgärden vidtagits
 • förslag på kontrollansvarig (behövs inte för alla ärenden, läs mer under Kontrollansvarig).

Om ärendet är av enklare karaktär ska du även skicka med de handlingar som behövs för att vi ska kunna ge dig ett startbesked samtidigt med beslutet om bygglov. Du ska då även skicka med

 • förslag till en kontrollplan som är anpassad för just ditt projekt. Läs mer under Kontrollplan.
 • andra handlingar av vikt beroende på vad ansökan avser, ofta krävs en brandskyddsbeskrivning som beskriver byggnadens brandskydd.

Du kan kontakta kommunens bygglovshandläggare för mer information om vad som krävs i ditt ärende. En beskrivning av de olika ritningstyperna och exempel på dessa hittar du under Ritningar.

I mer komplicerade ärenden ska erforderliga handlingar lämnas in senast till det tekniska samrådet.

Mer som kan krävas

När måste jag vara klar

Du måste starta åtgärden inom två år och avsluta den inom fem år från det datum lovet vunnit laga kraft. Om tiden har gått ut måste du söka nytt bygglov.

Du måste alltid ha ett startbesked innan du får påbörja arbetet och du måste alltid ha ett slutbesked när arbetet är slutfört. Läs mer om detta under Startbesked, tekniskt samråd och slutbesked.

Kontakt

Ninni Hellqvist

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 11

E-post: ninni.hellqvist@tidaholm.se

Martin Johansson

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 82

E-post: martin.johansson2@tidaholm.se

Vänligen ta i första hand kontakt via E-post.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:18 september 2023