Marklov

Förändrade marknivåer kan få större påverkan på omgivningen än man förväntar sig, därför krävs marklov när marknivåerna förändras. Det gäller vid tillfälliga upplag av byggnadsmassor såväl som vid permanent förändring av nivåerna på den egna villatomten. Schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar höjdläget kan kräva marklov. Det kan även krävas marklov för trädfällning och skogsplantering. Olika regler gäller inom och utanför detaljplanelagt område.

Du måste alltid ha ett startbesked innan du får påbörja arbetet samt alltid ett slutbesked när arbetet är avslutat. Läs mer om detta under Startbesked, tekniskt samråd och slutbesked. Du måste starta åtgärden inom två år och avsluta inom fem år från det datum lovet vunnit laga kraft. Om tiden har gått ut måste du söka nytt lov.

När du söker marklov ska du skicka in

  • ansökningsblankett, som du finner längst ner på sidan (du kan även ansöka via vår E-tjänst som du också finner längst ner på sidan)
  • en situationsplan som visar var markens höjdläge blir förändrat samt markhöjder före och efter åtgärden
  • förslag på kontrollansvarig om det är ett större markarbete. Läs mer på sidan Kontrollansvarig.

Kontakt

Ninni Hellqvist

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 11

E-post: ninni.hellqvist@tidaholm.se

Martin Johansson

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 82

E-post: martin.johansson2@tidaholm.se

Vänligen ta i första hand kontakt via E-post.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:18 september 2023