Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. Kontrollplanen anpassas till projektets svårighetsgrad. För enklare åtgärder lämnas kontrollplanen in tillsammans med ansökningsblanketten.

En kontrollplan ska innehålla uppgifter om

  • vilken kontroll som ska ske i projektet
  • vilka handlingar som ska lämnas till miljö- och byggkontoret
  • vilka anmälningar som ska göras
  • tidpunkter för eventuella etapper i arbetet

Kontakt

Ninni Hellqvist

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 11

E-post: ninni.hellqvist@tidaholm.se

Jörgen Nyström

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502-60 60 14

E-post: jorgen.nystrom@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:8 januari 2019