Kontrollansvarig

Om ditt byggprojekt inte bedöms som ett enkelt ärende behövs en kontrollansvarig, KA. Denne arbetar på uppdrag av dig, som är byggherren. Vem som ska vara kontrollansvarig ska uppges i ansökningshandlingarna.

Uppgifter för den kontrollansvarige:

  • upprätta och se till att kontrollplan, bestämmelser och villkor följs
  • informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera kommunen
  • delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller
  • delta vid platsbesök
  • dokumentera sina besök och iakttagelser under projektets gång
  • skriva ett utlåtande till byggherren och samhällsbyggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet.

Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag. Den kontrollansvarige som du anlitar måste också vara certifierad. Vilka som är certifierade KA i din närhet hittar du på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.. Där kan du söka på godkända KA inom olika län.

Kontakt

Ninni Hellqvist

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 11

E-post: ninni.hellqvist@tidaholm.se

Martin Johansson

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 82

E-post: martin.johansson2@tidaholm.se

Vänligen ta i första hand kontakt via E-post.

E-tjänster och blanketter

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:18 september 2023