Skolskjuts

Enligt skollagen har elever som går i grundskolan rätt till kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

För gymnasiet finns också regler kring elevresor.

Kontakt

Susanne Swärd

Trafikansvarig

Telefon: 0502-60 61 00

Telefontid: Måndag-fredag kl. 9.30-12

E-post: susanne.sward@tidaholm.se

Besök: Stadshuset, Torggatan 26 A, 522 31 Tidaholm

Post: Trafikansvarig, Tidaholms kommun, 522 83 Tidaholm

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:15 december 2020