Skolskjuts

Enligt skollagen har elever som går i grundskolan rätt till kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. På webbsplatsen finns också information om kollektivtrafik.

Skolskjuts - grundskolan

Vem har rätt till skolskjuts?

Enligt skollagen har elever som går i grundskolan rätt till kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat dem, eller som går i en annan kommuns grundskola. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Skolskjuts kan eleven få när avståndet mellan hem och skola, eller hem och hållplats överstiger:

  • 2 km för 6-åringar till elever i årskurs 3
  • 3 km för elever i årskurs 4 - 6
  • 4 km för elever i årskurs 7 - 9

Elever som bor växelvis hos vårdnadshavare med delad vårdnad har rätt till skolskjuts från respektive förälders adress inom Tidaholms kommun, under förutsättning att en av adresserna ingår i den anvisade skolans normala upptagningsområde samt att övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

Riktlinje och rutin kring skolskjuts

Nedan finner du information om vad som gäller vid skolskjuts för elever i grundskolan och grundsärskolan.

Ansökan om skolskjuts

E-tjänst för ansökan om skolskjuts

Från och med läsåret 2022/23 sker all ansökan om skolskjuts via e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Om ditt/dina barn har behov av skolskjuts inför kommande läsår måste ansökan ske senast 30 april, detta för att ansökan ska hinna behandlas i tid till skolstarten. Sker ansökan efter detta datum finns ingen garanti att den hinner handläggas i tid.

Behöver du ersätta ett förlorat eller defekt skolkort (busskort) ska du vända dig till respektive skolas administratör. Kontaktuppgifter finner du på sidan om skolor och hur du går till väga får du information om i rutinen för ersättning av förlorat eller defekt skolkort Pdf, 439 kB..

Elevresor - gymnasium

Nedan finner du information om vad som gäller för elever som går på gymnasium. Oavsett vilket gymnasium du går så gäller detta elever folkbokförda i Tidaholms kommun.

Kontakt

Karin Larsson

Skoladministratör

Telefon: 0502-60 61 48

E-post: karin.larsson@tidaholm.se

Anette Söderberg

Utbildningssamordnare

Telefon: 0502-60 61 51

E-post: anette.soderberg@tidaholm.se

Västtrafiks linjetrafik

För elever som reser med Västtrafiks linjetrafik hänvisas till Västtrafiks tidtabeller Länk till annan webbplats. eller Västtrafiks hemsida Länk till annan webbplats..

Upphandlade skolskjutsturer - Hällestá Buss

Kontakt

Susanne Swärd

Trafikansvarig

Telefon: 0502-60 61 00

Telefontid: Måndag-fredag kl. 9.30-12

E-post: susanne.sward@tidaholm.se

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A, Tidaholm

Postadress: Tidaholms kommun, Trafikansvarig, 522 83 Tidaholm

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:28 februari 2024