Skolskjuts

Enligt skollagen har elever som går i grundskolan rätt till kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Kontakt

Susanne Swärd

Trafikansvarig

Telefon: 0502-60 61 00

E-post: susanne.sward@tidaholm.se

Besök: Stadshuset, Torggatan 26 A, 522 31 Tidaholm

Post: Trafikansvarig, Tidaholms kommun, 522 83 Tidaholm

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:30 april 2019