Olycksfallsförsäkring

Tidaholms kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är en kroppskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). I försäkringsbeskedet kan du läsa mer om vad försäkringen omfattar och vilka villkor som gäller för olika grupper.

Att göra vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Anmäla skada

Det är barnets eller elevens vårdnadshavare som anmäler skador till försäkringsbolaget. Skadeanmälning sker via försäkringsbolaget Protectors hemsida Länk till annan webbplats..

Anmälan bör göras inom tre år efter det att olycksfallet inträffat för undvikande av preskription. Mer information om försäkringsvillkor under tidigare år finns i försäkringsbeskeden nedan.

Kontakt

Barn- och utbildningskontoret

Telefon: 0502-60 61 05

E-post: bunkontoret@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:9 september 2021