Kommunala aktivitets­ansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret är en lagstadgad skyldighet som innebär att varje kommun har ett ansvar att hålla kontakt med de ungdomar som är mellan 16 och 20 år som saknar fullständigt slutbetyg från gymnasieskolan eller som inte är inskriven på någon skola.

Kommunens uppgift är att ta kontakt med de ungdomar som innefattas av det kommunala aktivitetsansvaret för att gemensamt göra upp en plan och ge vädledning vidare i livet. Syftet är i första hand att hjälpa ungdomarna att nå en gymnasieexamen men också att stötta med bland annat kontakter med andra myndigheter.

Kontakt

Frida Johansen 

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0502-60 61 34

Jenny Larsson

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0735-97 48 74

E-post: Kommunaktivitetsansvar@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:15 augusti 2022