Torg och allmän plats

Allmän plats är generellt sett gator, trottoarer, torg, parker och grönområden.

Tillstånd krävs alltid för att få använda en sådan plats.

Det kan gälla uteservering, cirkus, tivoli, mötestält, musikarrangemang, torgmöten, bilparader, uppställning av byggnadsställningar, containrar och försäljningsstånd med mera.

Söka tillstånd

För att få nyttja och driva verksamhet på allmän plats krävs tillstånd. Tillstånd för nyttjande av allmän/offentlig plats söks hos Polismyndighetenlänk till annan webbplats, telefon 114 14. Det är viktigt att söka tillstånd i god tid.

Avgifter

Vilka avgifter kommunen debiterar regleras i taxa för upplåtelse av offentlig plats.

Ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter beslutas av kommunfullmäktige och är ett tillägg till den svenska lagstiftningen ordningslagenlänk till annan webbplats.

Grävning på allmän platsmark

All grävning som sker i allmän platsmark ska från och med 2011 anmälas via Ledningskollenlänk till annan webbplats.

Det är en gratis webbtjänst som drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska Kraftnät. Med hjälp av ledningskollen kan du:

  • få reda på var ledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns
  • skydda ledningar mot avgrävning
  • förenkla och samordna grävarbeten

Kontakt

Marcus Boström

Gatuingenjör

Telefon: 0502-60 62 09

E-post: marcus.bostrom@tidaholm.se

Tekniska kontoret

Expedition

Telefon: 0502-60 60 95

Telefontid: måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:23 augusti 2018