Häckar och buskage

Klipp häcken!PDF Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt. Här finns information om vad du som fastighetsägare behöver göra för att förbättra den.

Du som har tomt intill gatan

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Det minskar risken för olycksfall och vägmärken blir lätta att se.

  • Över körbana ska den fria höjden vara 4,5 meter.
  • Över gång- och cykelbana måste du ta bort växtligheten upp till minst 3,1 meter.  

Du som dessutom har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata, ska du se till att dina växter och staket inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter längs en gata och minst 7 meter längs en gång- och cykelväg.

Växtligheten på din tomt får inte vara högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet från tomt- eller gångbanehörn.

Var står reglerna?

  • Enligt kommunstyrelsens beslut 1995-12-11 åligger det fastighetsägaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.
  • Enligt Plan och Bygglagen (PBL) § 15 ska ägare till tomter som tagits i anspråk för bebygglese tillse att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för trafiken inte uppkommer.

Mer information och tips att tänka på?

Mer information hittar du i vår broschyr Klipp häckenPDF!

Kontakt

Ninni Hellqvist

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 11

E-post: ninni.hellqvist@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:15 maj 2019